Nya ordlekar

Nya ordlekar är texter av Andreas Ekström, journalist på Sydsvenskan, nyss hemkommen efter ett års prao på DN. Om man är osäker på vad som är sant och vad som är falskt eller bara vill såga eller kommentera så går det bra att höra av sig till ordlekar@spray.se.

31 augusti 2005

Jag är forskad på!

Nya ordlekar har blivit föremål för forskning. Det får mig att känna mig otroligt intressant.

Nu är väl den C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap som det handlar om inte riktigt lika med en doktorsavhandling, men ändå! Dagens universitetsstudenter är i gång och undersöker bloggfenomenet – det betyder att vi kommer att ha ett antal avhandlingar före decenniets slut. Det är väldigt bra.

Uppsatsen i fråga finns som pdf för nedladdning här. Några mindre missar gör sig Heidi Laine Lundgren och Kristina Setthammar sig skyldiga till – de har bland annat citerat mig inkorrekt, och angivit ett felaktigt skäl till att den här bloggen startades – men på det hela taget är uppsatsen intressant läsning.

Författarna har studerat ett antal bloggar ur ett demokratiperspektiv, och rör nyfiket vid frågan om vad bloggosfären kan komma att betyda för det offentliga samtalet. Spännande det med, och jag rekommenderar en snabb genomläsning.

Men vad det gäller min syn på detta drar skribenterna en helt tokig slutsats. Först ett citat ur uppsatsen:

”Webbloggarna i kategorin analog dagbok är de som enligt oss fyller sämst eller till och med ingen funktion för det offentliga samtalet genom att det kommunikativa handlandet av bloggaren inte fyller någon deliberativ funktion. Här finner vi webbloggen Nya ordlekar. Webbloggarna i denna kategori karaktäriseras av personliga händelser vilken ger en dominerande dagbokskänsla. ... Det finns ingen möjlighet att kommentera det som publiceras samt att det saknas bloggrolls eller länkar. Vi anser inte att denna typ av webbloggar fyller någon funktion för den deliberativa demokratin ... Detta dels då det inte finns någon tillgång till att skapa någon dialog då feedback inte verkar vara av intresse för bloggaren … Vår bedömning säger oss att bloggaren inte vill ha del i det offentliga samtalet, utan skriver för sin egen skull.”

Nu är det ju så att det går utmärkt att ge mig feedback. Det är bara att mejla mig, vilket många gör, och vilket jag gärna vill. Och alla får svar!

Däremot vill jag inte ha oredigerade kommentarer på sajten, och skälen till detta har jag diskuterat många gånger, exempelvis här och här. De kvarstår.

Skribenternas resonemang kan utöver detta mötas med en generell invändning:

Om bristen på direkt samtal skulle vara lika med brist på demokratiskt värde skulle det innebära att papperstidningar inte heller bidrar till det offentliga samtalet.

Den uppfattningen skulle nog få betecknas som en smula kontroversiell.

***

Är det förresten någon bloggintresserad som ännu inte har ett bokmärke hos Hans Kullin och Media Culpa? Mannens metodik är enastående, och i akademisk mening ligger han just nu först. Kolla den här nya genomgången av den svenska bloggosfären.

Bloggtoppen.se